Rückfahrt aus der Ukraine Povernennya z Ukrayiny

Nächster Termin: 16.10.2022
  • Fahrt im modernen Reisebus

  • Pokatatysya v suchasnomu avtobusi

Termine | Preise | Onlinebuchung


Buchungspaket
16.10.2022 (Rückfahrt aus der Ukraine / Lemberg)
1 Tag
Tagesausflug
120,00 €

Rückfahrt aus der Ukraine

Povernennya z Ukrayiny